Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Plot long/lat geography data to Google Maps in R

Just a quick note.
Will be updated with detailed explanation later.

Input data: data.txt includes latitude, longitude coordinates

10.7187673	106.5551385
10.7958682	106.6801612
10.8486773	106.6014845
10.7599045	106.6896963
10.7992661	106.6879919
10.7096651	106.6018989
10.8440446	106.6361442
10.7993318	106.6474135
10.6217157	106.6861033
...

Read data.txt

longlat <- read.table("data.txt", sep = "\t", quote = "", strip.white = FALSE, blank.lines.skip = TRUE, header = F)

R code:

library(ggplot2)
library(ggmap)

########### download map
mapgSG <- get_map(location = c(lon = mean(longlat$long), lat = mean(longlat$lat)), zoom = 12, maptype = "roadmap", scale = 2)
########### data point
ggmap(mapgSG) + geom_point(data = longlat, aes(x = long, y = lat, fill = "red", alpha = 0.8), size = 1.5, shape = 21) + guides(fill=FALSE, alpha=FALSE, size=FALSE)

Output: Data points on Google maps

saigon_longlat

How about heatmap visualization:

ggmap(mapgSG, extent = "device") + geom_density2d(data = longlat, aes(x = long, y = lat), size = 0.3) + stat_density2d(data = longlat, aes(x = long, y = lat, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 0.01, bins = 16, geom = "polygon") + 
       scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + 
       scale_alpha(range = c(0, 0.3), guide = FALSE)

Output:
Saigon Heatmap

Docker, its advantages and security issues

Recently, Cloud computing represents an attractive and cost-efficient of server-based computing and application service provider model. Virtualization technology not only enables Cloud providers dynamically allocate resources based on workload fluctuations from users’ needs but also makes the cloud data-center more agile, manageable, cloud friendly and application friendly. However, virtualization has overheads of the guest operating system, costly licensing for virtualization software, configuration and administration time, etc. Docker, as a solution, is emerging in the technology circles and is rapidly gaining mind-share from researchers, developers, startups and IT organizations. As a matter of fact, Microsoft, Google and Amazon Web Services are all adapting Docker’s approaches so as to provide their services more efficient, and to scale their resource workloads ever-higher to cloud customers.
In this post, we study about what Docker really is, how it works, its run-time, orchestration and then discuss about Docker’s advantages, disadvantages. We will go to an end with Docker security in Cloud environment perspective.
Read More

2016. Time to start blogging again

It has been 4 years since my last post. The Earth still rotates itself from the West towards East and travels around the Sun but this world has been changing a lot within 4 years.

I started this blog from August 2008 when I was 21, an undergraduate student who was eager to learn and explore this world through the Internet. Since then, I have about more than 100 posts and they are mostly in Technology category.

Play with the moon

(Source: Internet)

During my graduation school, I only focused on paper works and research. That was a really tough time since I had to spend whole time of a single day to go in depth into topic of research as well as to publish enough publications for my graduation. As a result, this blog was like in Ice Age time period 😆 but the good thing is, I have never put it down since 2008. You can find out my very first post (probably at the same time as mammoth’s birth) up to now.

This world changes, so do I. From now on, I am planning to blog more frequently. And the topics, of course, will be mainly (90%) in Tech’s topics such as Cloud Computing, Big-data analysis and Programming; the remaining 10% of posts are for personal stuff and some shite. :mrgreen:

It’s time to start blogging again.

La ou je t’emmenerai – Nơi đó Anh sẽ dẫn em đi cùng (repost, original post from Oct 10, 2007)

 

Paris

Florent Pagny

C’est au bout du regard
Là ou les bateaux quittent la mer
Là, où l’horizon est tellement plus clair
Sous la belle étoile celle qui te dit que la vie ici
ne sera jamais rien que ton amie
(Sau ánh mắt nhìn, ở nơi mà những con thuyền rời xa biển cả, nơi mà chân trời sáng rõ hơn bao giờ hết dưới ngôi sao lấp lánh như muốn nói với em rằng, cuộc sống nơi đây sẽ là một phần trong em)

C’est au fond de tes yeux
là, où le monde effleure tes rêves
Là, où le bonheur n’est plus un mystère
(Nơi sâu thẳm của đôi mắt em, chính nơi đó, nơi mà thế giới lướt ru êm trên những giấc mơ của em, nơi mà hạnh phúc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết)

C’est là que je t’emmènerai sur la route
et si le soleil le savait
mais j’en doute, il viendrait
Là, où je t’emmènerai
Aucun doute, il s’inviterait
pour nous éclairer
(chính nơi đó anh sẽ đưa em đi trên suốt nẻo đưởng, và nếu như rằng mặt trời biết được, nhưng anh e ngại liệu ánh sáng có rọi tỏa những nơi mà anh dẫn em đi. Chắc chắn anh sẽ đón mời những tia nắng soi sáng đôi ta)

Nous longerons la mer
nos vie couleront sans un hiver
comme un matin d’été, un courant d’air
Et tout au long de ta vie
que s’écarte les nuages
je serais là à chaque fois que tu auras besoin de moi
Regarde là-bas
(Ta đi dọc suốt hải trình, cuộc sống đôi ta trôi qua không có những tháng ngày đông lạnh lẽo, cuộc sống đôi ta sẽ như một buổi sáng tinh mơ mùa hè, như một cơn gió thoảng Và trong suốt cuộc đời này, những đám mây sẽ rẽ lối để đưa anh đến bên em những khi em cần. Hãy nhìn đi em, ở nơi đó)

C’est là que je t’emmènerai sur la route
et si le soleil le savait
mais j’en doute, il viendrait
Là, où je t’emmènerai
Aucun doute, il s’inviterait
pour nous réchauffer
pour nous accompagner
(chính nơi đó anh sẽ đưa em đi trên suốt nẻo đưởng, và nếu như rằng mặt trời biết được, nhưng anh e ngại liệu ánh sáng có rọi tỏa những nơi mà anh dẫn em đi. Chắc chắn anh sẽ đón mời những tia nắng để sưởi ấm đôi ta, để dẫn dắt đôi ta)

Là où je t’emmènerai
Aucune peur, ni aucun doute
Le monde est toujours en été
Pas de douleur et pas de déroute
C’est là que je t’emmènerai
Sur ma route
pour te réchauffer et te protéger
Sans t’étouffer
Je t’emmènerai.
(Chính nơi đó anh sẽ đưa em đi, không một chút sợ hãi, không một chút do dự Thế giới đắm chìm trong mùa hè, không có những thảm cảnh đáng sợ Nơi đó anh đưa em đi trên đường đời của anh, để sưởi ấm và bảo vệ em, không một chút miễn cưỡng Anh sẽ dẫn em đi)

Bài hát này thật tuyệt các bạn à. Mỗi lần giai điệu nó vang lên Thịnh cảm thấy có một cảm xúc thật đặc biệt… Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng mà lại dữ dội, những chàng trai họ có thừa sự lãng mạn, nhẹ nhàng và âu yếm, nhưng cũng không hề thiếu sự mạnh mẽ để đưa người phụ nữ của họ đi hết cuộc đời, họ che chắn bảo vệ…

Nếu có yêu hãy chọn yêu 1 chàng trai người Pháp nếu có yêu hãy chọn 1 cô gái Pháp.

Six Ribbons – Green Carnation

If I were a minstrel
I’d sing you six love songs,
To tell the whole world of the love that we share,
If I were a merchant
I’d bring you six diamonds,
With six blood red roses for my love to wear,

Nếu anh là người hát rong
Anh sẽ hát tặng nàng sáu bản tình ca
Để cho cả thế giới biết về tình yêu đôi ta
Anh mà là tay buôn thứ thiệt
Anh sẽ mang cho nàng sáu viên kim cương
Kèm sáu bông hoa hồng như màu máu đỏ tươi

But I am a simple man, a poor common farmer,
So take my six ribbons to tie back your hair,
Yellow and brown, blue as the sky,
Red as my blood, green as your eyes,

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc
Vàng và nâu, xanh dương như bầu trời thăm thẳm
Đỏ như màu máu, xanh mát như đôi mắt nàng

If I were a nobleman
I’d bring you six carriages,
With six snow white horses to take you anywhere,
If I were the emperor I’d build you six palaces,
With six hundred servants for comforting fare,

Nếu anh là một gã quí tộc
Anh sẽ mang tặng nàng sáu cỗ xe
Thêm sáu con ngựa trắng như tuyết để đưa nàng đi bất cứ nơi đâu
Nếu anh là hoàng đế, anh sẽ xây cho nàng sáu tòa lâu đài
Kèm sáu trăm gia nhân, chúng sẽ nấu cho nàng những bữa ăn ngon nhất

But I am a simple man, a poor common farmer,
So take my six ribbons to tie back your hair,

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc

If I were a minstrel I’d sing you six love songs,
To tell the whole world of the love that we share,
So be not afraid my love, you’re never alone love,
While you wear my ribbons tying back your hair,

Nếu anh là người hát rong
Anh sẽ hát tặng nàng sáu bản tình ca
Để cho cả thế giới biết về tình yêu đôi ta
Vì thế nàng ơi đừng lo sợ, nàng sẽ không bao giờ cô đơn
Khi trên tóc nàng, vẫn buộc dải ruy băng của anh

Once I was a simple man, a poor common farmer,
I gave you six ribbons to tie back your hair,
Too-ra-lee, too-ra-lie, all I can share,
Is only six ribbons to tie back your hair,
Too-ra-lee, too-ra-lie, all I can share,
I gave you six ribbons to tie back your hair.

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc
Tất cả gì anh có chỉ là sáu dải ruy băng, cho nàng buộc lên mái tóc
Tất cả gì anh có chỉ là sáu dải ruy băng, cho nàng buộc lên mái tóc mà thôi.

bow-braid-girl-hair-ribbon-Favim.com-216991_large

Xem thêm video: Six Ribbons on Native American Flute

[Android] – Google Translate hỗ trợ 14 ngôn ngữ


Chức năng mới Conversation Mode trong Google Translate nay đã hỗ trợ tới 14 ngôn ngữ, cho phép chúng ta nói vào máy, dịch sang một ngôn ngữ khác, hiển thị đoạn dịch lên màn hình và sau đó phát âm câu nói đó. Điều này rất thuận tiện cho chúng ta khi đi du lịch tới quốc gia, vùng miền mà tiếng Anh không phải là native language.

Hiện nay Google Translate đã hỗ trợ dịch lời nói của 14 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha của người Brazin, Czech, Hà Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn Quốc, tiếng Phổ thông của Trung Quốc, Ba Lan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.


Download Google Translate for Android

Hỏi đáp cùng Tổng đài 1080

Cái này copy trên mạng, share lại để nguyên format cho mọi người đọc. Ai đang buồn, thất tình, stress đọc cái này vui lên hẳn. 😀

1.KH: Chị cho em hỏi tòa nhà nào cao nhất TPHCM.

1080: Toà nhà 37 TÔN ĐỨC THẮNG (lúc đó chưa có Bitexco)

KH: Vậy chị cho em hỏi, em đứng trên đó nhảy xuống thì bao lâu em tiếp đất

1080: ?????

2.
KH: Chị cho em hỏi tiệm bánh gì gì.. nổi tiếng lắm, nằm ở quận 1, mà chổ em làm nhìn qua bên đường thấy nó đó. Cho em xin số điện thoại tiệm đó đi

1080: ???????????

3.
KH: Chị cho em hỏi số điện thoại cái nhà có cái cổng cao nằm trong hẻm đường THĐ, đi vào hẻm đó khoảng 20m nằm bên phải. À, cái hẻm đó nằm gần đồn công an.
1080: ???????
Read More

RIP: Steve Jobs (1955-2011)

Không biết nói gì hơn, thoáng im lặng và buồn khi biết tin Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi vì ung thư tuyến tụy. Thế giới, nước Mỹ và Apple đã mất đi một thiên tài, một con người kiệt xuất, người có ảnh hưởng to lớn đến nền công nghệ nước Mỹ và cả trái đất này. Steve Jobs sinh 24/2/1956, ông là đồng sáng lập, chủ tịch và cựu giám đốc điều hành Apple, xưởng phim hoạt hình Pixar, thành viên ban giám đốc Walt Disney, ông là cha đẻ của dòng máy tính Mac, máy chơi nhạc iPod, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.


Read More

Thiên nhiên tươi đẹp

Tượng phật Thiên Tân được đặt trên núi Đại Nhĩ, Hồng Kông. Được đúc bằng đồng và hoàn thành vào năm 1993, bức tượng là cơ sở chính của Tu Viện Po Lin, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và tôn giáo. Tượng được đặt tên Thiên Tân vì là một bản sao của bức tượng cùng tên đặt tại “The Temple of Heaven” (Đền Trời) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bức tượng ngồi trên toà hình hoa sen, cao 34 mét, được trình bày trong một tư thế thanh thoát. Tay phải của ngài được nâng lên để loại bỏ các tai ương đau buồn của chúng sinh. Tay trái của ngài dựa trên đầu gối đại diện cho hạnh phúc.


Tượng phật Thiên Tân được đặt trên núi Đại Nhĩ, Hồng Kông

Read More

Pages:1234567...29