Monthly Archives: August 2008

Windows Vista Service Pack 1

Windows Vista Service Pack 1 (SP1) – Bản cập nhật quan trọng cho Windows Vista. Bản cập nhật khá quan trọng giúp các tiến trình sao chép, tắt máy và sự tương thích với các phần mềm, phần cứng được cải thiện rất nhiều.

SP1 tiếp tục cung cấp cho người dùng, nhà quản trị mạng sự tiện lợi và dễ dàng để quản lí Windows Vista, bản cập nhật 5 ngôn ngữ lần này hỗ trợ: English (US), French, German, Japanese, Spanish (Traditional). Continue ReadingPages:12345