Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Bản cập nhật KB961367 fix lỗi khi play file MP3 trong Windows 7 build 7000

Trước khi bản Windows 7 beta đầu tiên được public lên trang chủ của mình, Microsoft đã đưa ra một bản cập nhật nhằm fix lỗi gặp phải khi mở một số file MP3 với Windows Media Player 12.
Bản cập nhật này mang mã số KB961367. Để có thể bảo vệ các file của mình, Microsoft khuyên các bạn nên làm theo những bước sau:

  • Trước khi cài đặt, back up tất cả các file MP3.
  • Sau khi cài đặt, cài đặt ngay bản cập nhật này.

Read More

Microsoft Windows Vista SP2 RTM Final (6002.18005)

Windows-Vista-Service-Pack-2_1

Microsoft has finally compiled the final RTM version of Service Pack 2 (SP2) for Windows Vista and Windows Server 2008. As usual, the setup installer for Windows Vista and Windows Server 2008 SP2 have been leaked to Internet for free download by all, way ahead of official Microsoft release. Read More