Monthly Archives: May 2010


Cảnh báo virus image.php lây lan qua Yahoo

Virus “photo website/image.php” trên Yahoo Messenger! Nếu bị nhiễm thì Yahoo người bị nhiễm sẽ tự động gửi link down virus này tới friendlist, nếu tải về và hiếu kì kích vào thì bạn lại trở thành người bị nhiễm và… tiếp tục lây lan.

Cảnh báo mọi người không click vào các đường link có đuôi image.php như một trong các link sau:

Photo htp://miggiphotos.com/image.php
Photo htp://funwiththisguy.com/image.php
Photo htp://ariafotos.com/image.php
Photo htp://zhelefun.com/image.php
Photo htp://tviceimg.com/image.php
Photo htp://tusfbfotos.com/image.php
Photo htp://twittersphoto.com/image.php
Photo htp://tuesimages.com/image.php
Photo htp://red-myspace.com/image.php


Tìm và diệt:

1. Malwarebytes Anti-Malware 1.46
2. Thường xuyên Update cho chương trình diệt virus của bạn.
3. Download Kaspersky Virus Removal Tool 2010 về (miễn phí) http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/ quét toàn bộ hệ thống theo các bước sau:

  1. Ngắt các kết nối internet
  2. Disable các phần mềm diệt virus và tường lửa khác
  3. Chọn các chức năng giống trong hình

4. Tự phòng tránh bằng cách không click vào các link lạ và các link nằm trong diện nghi vấn ở trên.


Preview of the new Windows Live Messenger

We’ve spent the last few months posting about how we look at the industry, the key customer problems that are top-of-mind for us, and where we think we can improve the lives of our customers. Today in a speech at the Universidade de São Paulo in Brazil, Steve Ballmer is sharing a preview of the new Windows Live Messenger. In this post we want to talk more about our philosophy and approach for this new version. In subsequent posts we’ll go into more depth on different aspects of the experience.

Windows Live Messenger logo

As Chris laid out in his blog post last week, the world of instant messaging has evolved in the last 14 years. In the early days of IM, most of your close friends were on one IM network, connected using their PCs, and sent text-only instant messages back and forth. Continue Reading