Chèn Document Viewer từ Google Docs

google_docs_logo

Google Docs cho phép bạn chèn tài liệu vào Website bằng cách nhúng tài liệu đó trong Document Viewer. Tính năng này hỗ trợ cho các tài liệu với đường link ngoài, không cần phải upload lên Google Docs. Ta có thể nhúng tài liệu PDF và PowerPoint.

Chèn đoạn code sau vào website, blog:
Thay đường dẫn: http://windowsvn.net/data/Sample_PDF_File.pdf bằng link đến tập tin PDF, PPT của bạn.


So, what do you think ?