Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Ứng dụng desktop cho Facebook trên nền Silverlight 4

Microsoft đã cho ra mắt ứng dụng desktop cho Facebook trên nền Silverlight 4. Trước đến giờ chúng ta đã nghe và biết đến một số ứng dụng cho Facebook như Fishbowl, Notifications 2 hay ISeeYoo với các chức năng thông báo và cập nhật status lên Facebook; trong ứng dụng này của Microsoft sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới hơn, dễ sử dụng hơn và khám phá bất kì nền tảng Adobe Air một cách dễ dàng.

Ứng dụng vẫn đang trong quá trình phát triển, chúng ta có thể xem giới thiệu về ứng dụng mới tại đây.

Post a comment