Dịch nội dung trong Gmail

gmail_labsGmail Lab đã ra mắt tính năng mới có thể giúp ta dịch nội dung email sang các ngôn ngữ khác nhau. Đầu tiên là phải kích hoạt chức năng Message Translation từ Gmail Labs trong phần Settings và khi bạn sẽ thấy xuất hiện thêm chức năng dịch nội dung email bên trên email nhận được.
Kích hoạt trong Gmail Labs
Vào phần Settings ở góc trên bên phải.
Chọn tab Labs, enable nó như trên hình:
message_translation

Đoạn văn bản được dịch trong cùng vị trí với đoạn email gốc, có phần liên kết để quay lại với email nguyên thủy. Ta có thể thay đổi ngôn ngữ nguồn và đích trong phần Setting ngôn ngữ cho chức năng Message Translation này.

Lúc đầu:
message_translation_eng

Sau khi dịch:

message_translation_vie

Update 22/5/2009

Đến hôm nay thì tính năng này đã được sửa đổi một cách hoàn chỉnh và tuyệt vời khi không cần phải chọn ngôn ngữ mặc định hoặc ngôn ngữ đích trong Setting nữa. Bây giờ nó đã xuất hiện ngay trong menu mail. 😛
message_translation_more


So, what do you think ?