Download Full Setup .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (cài Offline)

dotnetframework35

Một số chức năng chính được cập nhật trong .NET Framework 3.5:
* Deep Integration of Language Integrated Query and Data awareness
* Added ASP.Net Ajax for creating efficient and flexible controls
* Added new web protocol like AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM and several new WS-* standards
* Added Full tooling some new workflow enabled technologies like WF, WCF and WPF

Download Full Setup Standalone Installer Of .NET Framework 3.5


One Comment

  • Reply drakukha |

    a làm ơn cho em hỏi tý, em cài phần mềm Paintnet ,nó đòi .netframework, trong máy em có cái .netframework 3.5 setup rồi , khi kích vào thì nó cứ down cái gì về ấy và down xong thì mới cài được cái Paintnet. cái này có phải là dùng để không cần down trên trang của Microsoft như em nói ở trên phải không ạ?

So, what do you think ?