Download Windows 8 Developer Preview Build 8102 M3 32 & 64 Bit ISO

1AM (GMT +7, Giờ Việt Nam): Trực tiếp từ hội nghị BUILD WINDOWS, Microsoft đã cho ra mắt hệ điều hành Windows 8 với rất nhiều tính năng, cải tiến mới vô cùng hấp dẫn, có thể điểm sơ qua một số như Metro UI, Copy-Move-Delete Dialog, Internet Explorer 10 (IE10), Task Manager, Quick boot, Face password… mới đây mà đã 2 tiếng trôi qua rồi.

1h20AM: Kết thúc bài keynote khá dài tới những 2h20′ của hội nghị.
Khách tham dự được tặng mỗi người một Samsung Tablet chạy Windows 8 Developer Preview và Microsoft cũng sẽ upload bản Windows 8 Developer Preview này lên server để ta có thể tải về để trải nghiệm nó.

Bản mới nhất hiện tại: Evaluation copy. Build 8102.winmain_win8m3.110830-1739
Download Windows 8 Developer Preview Build 8102

Windows Developer Preview with developer tools English, 64-bit (x64)

DOWNLOAD (4.8 GB)

Sha 1 hash – 6FE9352FB59F6D0789AF35D1001BD4E4E81E42AF

All of the following come on a disk image file (.iso). See below for installation instructions.

  • 64-bit Windows Developer Preview
  • Windows SDK for Metro style apps
  • Microsoft Visual Studio 11 Express for Windows Developer Preview
  • Microsoft Expression Blend 5 Developer Preview
  • 28 Metro style apps including the BUILD Conference app

 

Windows Developer Preview English, 64-bit (x64)

DOWNLOAD (3.6 GB)

Sha 1 hash – 79DBF235FD49F5C1C8F8C04E24BDE6E1D04DA1E9

Includes a disk image file (.iso) to install the Windows Developer Preview and Metro style apps on a 64-bit PC.

 

Windows Developer Preview English, 32-bit (x86)

DOWNLOAD (2.8 GB)

Sha 1 hash – 4E0698BBABE01ED27582C9FC16AD21C4422913CC

Includes a disk image file (.iso) to install the Windows Developer Preview and Metro style apps on a 32-bit PC.

System Requirements

Windows Developer Preview works great on the same hardware that powers Windows Vista and Windows 7:

  • 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
  • 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
  • DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
  • Taking advantage of touch input requires a screen that supports multi-touch

So, what do you think ?