Google AdSense sẽ ngừng cung cấp quảng cáo trên Video

retiringads
AdSense video units, nằm trong Google Adsense cho phép các AdSense publishers chèn những video từ YouTube cùng với mẫu quảng cáo từ Google Adsense, chương trình này sẽ ngừng cung cấp vào tháng 4 năm 2009.

google_adsense_video

Không giống như được giới thiệu, thật sự Google AdSense video không làm tốt được nhiệm vụ truyền tải thông tin quảng cáo của nó trên Video, nó không được xuất hiện nhiều trên các website của Google Adsense Publishers.

googlevideoads

AdSense video được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2007 cho các Website dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Và theo thông báo mới nhất của Google, chương trình này sẽ ngừng vào tháng 4 tới. Việc Google Adsense bỏ quảng cáo trên Video đi không làm ảnh hưởng gì lắm đến các Publishers.


So, what do you think ?