Google Buzz: gửi tin nhắn hay hình ảnh qua email

Google Buzz ra đời đi kèm sự hỗ trợ tuyệt vời từ các dịch vụ khác của Google như Picasa, YouTube hay Gmail và kèm theo chức năng gửi tin nhắn cùng hình ảnh thông qua email giúp ta “Buzz” dễ dàng và nhanh chóng.

Cách thực hiện:

– Địa chỉ để gửi mail: buzz@gmail.com.

– Chọn đúng địa chỉ email mà bạn kết nối với Google Buzz từ ô From (chỉ dành cho trường hợp dùng nhiều email cho một tài khoản). Gõ nội dung muốn đưa lên Google Buzz vào phần Subject.

– Phần text trong nội dung chính của email sẽ không có tác dụng gì ở đây cả, vì vậy chỉ cần gõ những gì cần thiết ở phần Subject bên trên.

– Đính kèm ảnh vào phần attachment nếu muốn, ảnh này sẽ được upload vào hệ thống Google Picasa và nằm trong thư mục Buzz.

– Nhấn Send.

Điều chỉnh các vấn đề riêng tư khi gửi lên Google Buzz từ Email:

– Trong Gmail, click vào Buzz.

– Click vào liên kết connected sites nằm gần tên của bạn.

– Chọn Edit ở phần Posted via buzz@gmail.

– Chọn chính sách riêng tư phù hợp ví dụ như Public cho mọi người hay Private cho nhóm bạn bè Gmail… rồi click vào Done và Save lại là xong.


So, what do you think ?