Google’s 13th birthday

Ngày 15/9 năm 1997, Larry Page và Sergey Brin đã nảy sinh ý tưởng thành lập một bộ máy tìm kiếm trên Internet, họ đã đăng kí tên miền Google.com, rồi thành lập Google một năm sau đó vào ngày 4/9/1998. Và Google chọn ngày 7/9 và 27/9 hàng năm là ngày để kỉ niệm sinh nhật cho Google.

Hai ngày này được sử dụng luân phiên nhau, ví dụ Google từng dùng ngày 27/9 vào các năm 2002, 2005, 2006, 2007…, dùng ngày 7/9 vào các năm 2003, 2004, 2008, 2009… Năm nay, Google tổ chức sinh nhật vào 27/9/2011. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 của Google, một tượng đài của Internet toàn cầu hiện đại.


So, what do you think ?