Khám phá và chia sẻ tin tức nhanh chóng với Google Fast Flip


Google Labs đã phát triển một ứng dụng Web mới có tên gọi Google Fast Flip, cho phép bạn đọc nhanh và chia sẻ tin tức mới trên mạng. Google Fast Clip bao gồm những bài báo chất lượng trên Internet, được sắp xếp theo lượng đọc, theo chủ đề hoặc theo các trang báo lớn. Những hình ảnh này được sắp xếp dạng flip, ta có thể nhanh chóng lướt nhanh qua tin tức trên các tạp chí.

google_fast_flip

Trong trang chủ, tin tức được phân loại theo từng chuyên mục, khu vực, được xem nhiều, đang xem… Google chụp lại hình ảnh của các tin tức đó từ các website và trình bày lại chúng theo dạng flip để dễ đọc và lướt nhanh hơn.

Ta nhấn vào hình ảnh để đến trang web cần xem, bên cạnh là chức năng vote và email để chia sẻ tin tức cho bạn bè.
Vào http://fastflip.googlelabs.com/


So, what do you think ?