Microsoft thành lập quỹ nguồn mở

Được thành lập bởi Microsoft, nhiệm vụ của CodePlex Foundation là “Tạo điều kiện cho sự trao đổi code và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các công ty phần mềm và cộng đồng nguồn mở”. Theo Microsoft, tổ chức phi lợi nhuận này sẽ không tập trung vào các dự án phần mềm cụ thể, mà nhiệm vụ của nó là thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng nguồn mở và các công ty phần mềm thương mại.

codexplex_microsoft

Mặc dù có cùng tên, CodePlex Foundation (codeplex.org) hoạt động độc lập với dịch vụ hosting các dự án nguồn mở CodePlex (codeplex.com) của Microsoft. Sam Ramji, hiện đang là Giám đốc chiến lược nền tảng của Microsoft, sẽ nắm giữ chức vụ chủ tịch tạm thời của tổ chức này. Ramji sẽ nghỉ việc ở Microsoft từ ngày 25/9 tới vì lý do cá nhân, nhưng sẽ ở vị trí chủ tịch trong ít nhất là 100 ngày đầu tiên, sau đó một ban quản trị mới sẽ được thành lập.

Ramji cho biết sau khi rời Microsoft sẽ “làm việc ở vị trí tương tự trong một công ty mới ở Silicon Valey làm về hạ tầng đám mây”.

Cùng với Ramji, có thể thấy sự tham gia của một số nhân vật nổi tiếng như Miguel de Icaza (tác giả GNOME), Shaun Bruce Walker (đồng tác giả và là phát triển chính của DotNetNuke), Monty Widenius (tác giả MySQL).

Ban đầu, Microsoft cung cấp 1 triệu USD cho hoạt động của quỹ. Họ hi vọng sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ để tăng tính độc lập của tổ chức này.

Năm 2001, trả lời phỏng vấn báo Chicago Sun-Times, Tổng giám đốc Steve Balmer của Microsoft còn gọi Linux là một căn bệnh ung thư. Ngày 10/9/2009, Microsoft tuyên bố thành lập quỹ CodePlex (CodePlex Foundationcodeplex.org). với các thông tin ban đầu như sau: Quỹ CodePlex là một quỹ phi lợi nhuận thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ việc trao đổi mã nguồn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các công ty phần mềm và cộng đồng phần mềm nguồn mở.

Quỹ CodePlex được tạo nên như một diễn đàn trong đó cộng đồng nguồn mở và cộng đồng các nhà lập trình (nguồn đóng) có thể đi cùng với nhau nhằm mục tiêu chung tăng cường sự tham gia vào các dự án nguồn mở. Quỹ CodePlex sẽ bổ sung vào hàng ngũ các quỹ và tổ chức phần mềm nguồn mở hiện có (ví dụ Mozilla Foundation, Gnome Foundation) tạo nên một diễn đàn trong đó một nhóm rộng rãi các thành viên gồm các công ty phần mềm và cộng đồng nguồn mở có thể thiết lập các thực tiễn tốt nhất và các hiểu biết được chia sẻ. Phần vốn ban đầu của quỹ sẽ do công ty Microsoft tài trợ.

Thông báo trên cũng khằng định Microsoft không phải nhà tài trợ độc quyền cho quỹ. Mọi cá nhân, tổ chức khác có thể tham gia quỹ này dưới các hình thức: nhà tài trợ (sponsors), đóng góp dự án, tham gia hội đồng cố vấn. Trong những tháng tiếp theo, sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xem xét các dự án phần mềm nguồn mở được tài trợ.

Cũng cần phân biệt quỹ CodePlex (codeplex.org) và site CodePlex.com. CodePlex.com (cũng của Microsoft) hình thành năm 2006 là site lưu trữ các dự án nguồn mở (tương tự như SourceForge.net) và hiện đã có hơn 10.000 dự án (tất nhiên là đều chạy trên nền Windows).

Một điểm khác biệt nữa giữa quỹ CodePlex và các quỹ nguồn mở hiện có như Mozilla Foundation, Gnome Foudation… là các quỹ nguồn mở tập trung vào một sản phẩm cụ thể, một lĩnh vực hẹp. CodePlex có tham vọng bao trùm một phạm vi dự án rộng hơn, không cạnh tranh với các quỹ hiện có và luôn lưu ý đến các giấy phép sử dụng và nhu cầu bảo vệ tài sản tri thức của các công ty phần mềm thương mại.

Có thể hình dung quá trình hoạt động tiếp theo của quỹ như sau: dù có ai tham gia thêm đi nữa, Microsoft với tiềm lực tài chính khổng lồ vẫn sẽ là nhà tài trợ hàng đầu và nắm quyền chi phối quỹ. Vì vậy các dự án nguồn mở được quỹ tài trợ sẽ là các dự án chạy trên nền Windows hoặc bổ sung tính năng cho các sản phẩm Windows. Để làm được như vậy, nếu cần thiết, Microsoft sẽ nguồn mở hóa một số tài liệu kỹ thuật cần thiết như gần đây họ đã làm với dự án Samba.

Như vậy về bản chất, CodePlex là một công cụ kinh doanh mới của Microsoft khai thác mô hình phát triển phần mềm nguồn mở. Bỏ ra một số tiền nhỏ để tài trợ cho các dự án, huy động được một đội ngũ lập trình lớn để phát triển các phần mềm cho Windows với chi phí chắc chắn là thấp hơn thuê lập trình viên chính thức trong biên chế và đông đảo hơn số lượng lập trình viên chính thức hiện có. Các dự án phần mềm nguồn mở của quỹ này sẽ góp phần củng cố nền tảng Windows mạnh hơn.

Nếu khôn ngoan hơn thì đại đa số dự án chạy trên Windows hoặc dùng công nghệ của Microsoft. Nhưng cũng có một vài dự án cross-platform hoặc thậm chí chạy trên Linux!

Quỹ này không vô tư như các quỹ phần mềm nguồn mở và là một bằng chứng cho khả năng kinh doanh siêu việt của Microsoft như đã nói ở trên. Nhận thấy mô hình phát triển phần mềm nguồn mở có lợi là sử dụng luôn. Ta hãy chờ xem những dự báo trên có đúng không?

Tổng hợp


So, what do you think ?