Microsoft thử nghiệm công cụ đối thủ của Google AdSense

Microsoft đã sẵn sàng mở rộng công cụ AdCenter cho phép các nhà xuất bản đặt quảng cáo theo ngữ cảnh trên trang web của họ.

Theo trang web chuyên về công nghệ TechCrunch, Microsoft sẽ thử nghiệm một chương trình cho phép các nhà xuất bản nhỏ sử dụng quảng cáo theo ngữ cảnh của Microsoft. Điều này đã đặt AdCenter của Microsoft vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với AdSense của Google và hệ thống mạng các nhà xuất bản của Yahoo!.

“Hệ thống quảng cáo tự phục vụ dành cho các nhà xuất bản của Microsoft hiện đang được tiếp tục phát triển, đồng thời hãng cũng đang triển khai một kế hoạch thử nghiệm riêng tư – chỉ những nhà xuất bản đáp ứng được yêu cầu của Microsoft và được chính Microsoft chọn lựa mới được tham gia” – Microsoft phát biểu.

Tuy nhiên, các hãng xuất bản quan tâm tới dịch vụ mới này của Microsoft có thể đăng ký tham gia thử nghiệm tại đây.

“Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục nâng cao chất lượng của hệ thống cũng như cung cấp nhiều quảng cáo có liên quan một cách thông minh hơn cho người dùng. Chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống cũng như những mối quan tâm của khách hàng thông qua giai đoạn thử nghiệm này. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ một kế hoạch phát hành cụ thể nào”.

24H


So, what do you think ?