Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Command systeminfo và những điều bạn chưa biết

Cái này mình biết cũng khá là lâu rồi, chắc từ thời sinh viên mới vào trường Đại học: dòng lệnh systeminfo trong Command Promt và những điều bạn chưa biết và sẽ được biết sau đây.

Bạn vào Start > Run, gõ cmd, ấn Enter.
Trong cửa sổ Command Prompt, hãy gõ lệnh: systeminfo rồi Enter.
Các kết quả sẽ được hiển thị ra như hình dưới đây:

Trong đó:

 1. Host Name: Tên bạn chọn khi cài đặt
 2. OS Name: Tên của bản Windows bạn đang dùng
 3. OS Version: Phiên bản
 4. OS Manufacturer: Hãng sản xuất ra sản phẩm (tất nhiên là Microsoft Corp)
 5. OS Configuration: OS này dành cho các máy trạm độc lập hay máy chủ…
 6. OS Build Type: Được phân loại theo số vi xử lý
 7. Registered Ower: Tên máy
 8. Reg_ Org_: Tên tổ chức, nếu không đặt tên vào mục này thì mặc định là null
 9. Product ID: Số ID của bản Windows
 10. Original Install Date: Ngày cài đặt Windows (như trên hình là mới cài 11h sáng nay)
 11. System Boot Time: Xem lần khởi động (turn on/shut down/restart) gần đây nhất là lúc nào
 12. System Manufacturer: Hãng sản xuất ra máy tính đang dùng
 13. System Model: Model nhãn hiệu của máy
 14. System Type: Loại hệ thống, trên hình là nhân phổ biến X86
 15. Processor(s): Trên hình báo có 1 nhân dù máy mình đang xài có 2 nhân vật lý

Tương tự là gói ngôn ngữ, bàn phím, giờ hệ thống, giờ quốc tế, bộ nhớ vật lý, bộ nhớ ảo, network card… các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Post a comment