Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Kaspersky Mobile Security 8.0 Free Trial Direct Download Link

kms_8_eng_big
Kaspersky – hãng bảo mật với sản phẩm diệt virus và bảo mật Internet nổi tiếng đã cho ra thêm một phiên bản mới cho điện thoại di động – Kaspersky mobile secutiry 9 – với những tính năng như: tìm kiếm  SMS, quản lí truy cập, lọc các cuộc gọi và bảo mật dữ liệu. Phiên bản mới của Kaspersky Mobile Security 8 là phần mềm bảo mật mang đến người dùng sự tin tưởng và an toàn thông tin, dữ liệu cho điện thoại của mình.

Các tính năng của Kaspersky Mobile Security 8:
* Anti-theft
* SMS block- pre-set SMS message to lost phone
* SMS-clean SIM block
* Mobile Antivirus
* Firewall protection
* Antispam for SMS/EMS/MMS
* Encryption
* Parental Control
* On-schedule scanning
* Get the GPS location of a lost or stolen phone
* Encrypt sensitive personal and business data
* Automatic updates
* Support Symbian OS 9.1, 9.2б 9.3 Series 60 or Microsoft Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 operating systems

Phiên bản này cho phép người dùng thử 30 ngày, bạn hãy dùng key sau: AAAA-AAAA-AAAA-AAA3 or 1KQU9-3KFG1-A37MR-FMA2H.

Kaspersky Mobile Security 8 Free Trial Direct Download Links:

Kaspersky Mobile Security 8 for Windows Mobile 5, 6, 6.1: kmsecurity_8.0.0.75_en.cab
Kaspersky Mobile Security 8 for Symbian 9.x Series 60 3rd: kmsecurity_8.0.51_en.sis

One Comment

  • Reply amen2502 |

    blog ế ẩm quá , vô ũng hộ , mặc dù anh không thích xài di dộng , chúc trình độ văn chương em ngang ngày càng ngang bằng với trình IT

Post a comment