Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Windows 7 RTM Cracks Killer

Thực ra đây là một bản update của Microsoft trong chiến dịch ngăn chặn những người dùng Windows 7 RTM không có bản quyền thông qua dịch vụ Windows Update của Windows 7. Bạn sẽ được thông báo có một bản update (cùng với 3 bản update khác phát hành cùng lúc) Update for Windows 7 for x64/x86-based Systems (KB971033).

Và nếu bạn dùng Windows 7 lậu và vô tình update thì nó sẽ tự động phát hiện và chuyển Windows 7 về chế độ chưa active ngay lập tức.

Còn nếu bạn dùng Windows 7 bản quyền thì không update gói hotfix này cũng không sao.

Thiết nghĩ chúng ta nên dùng bản quyền, tôn trong sáng tạo tư duy chất xám của Microsoft, và được hỗ trợ đầy đủ nhất !

Ảnh: Engadget

Source: Windows 7 RTM Cracks Killer: Công cụ phát hiện Windows 7 RTM “chùa”

Post a comment