Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Windows 7 tiếng Việt

Ngày 26/2/2010, Microsoft Vietnam đã đưa ra gói giao diện tiếng Việt dành cho Windows 7. Bạn có thể tải về tại đây. Cũng giống như các gói tiếng Việt trước, nếu bạn đã quen với tiếng Anh thì khi dùng giao diện tiếng Việt cũng không dễ vì nhiều từ dịch rất sát nghĩa mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới.

Thêm vào đó, không phải tất cả thành phần giao diện đều có tiếng Việt, đáng tiếc nhất đó là Parental Control lại không có tiếng Việt, trong khi đây là ứng dụng rất hay để cha mẹ có thể quản lý được con cái! Nói chung, những ai có vốn tiếng Anh ít ỏi và mới làm quen với Windows thì có thể dùng gói ngôn ngữ này cho dễ hiểu.

Sau đây là một số hình ảnh về giao diện Windows 7 tiếng Việt.
Sau khi tải xong thì bạn chạy file đó để nó tự cài đặt cho bạn. Cuối cùng restart là xong. Nếu muốn đổi sang tiếng Anh thì bạn vào Pa-nen Điều khiển -> Đồng hồ, ngôn ngữ, vùng -> Thay đổi ngôn ngữ hiển thị.

Source: Windows 7 tiếng Việt, những hình ảnh đầu tiên

Post a comment