Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Realtek Audio for Vista

Đây là bản update mới nhất cho Windows Vista, nó mang lại chất lượng âm thanh cao hơn và mạnh hơn.
Trình điều khiển hỗ trợ tất cả các chipset âm thanh Realtek High-Definition. Nó được sử dụng như card âm thanh gắn liền trên nhiều bo mạch chủ. Các chip hỗ trợ gồm có: ALC260, ALC262, ALC268, ALC662, ALC861, ALC861-VD-GR, ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC888S, ALC880T.

Các bạn download theo link sau:
Bản 1.98 cho Vista: http://windowsvn.net/url/rt198/
Bản 1.99:
For XP: http://windowsvn.net/url/rtxp199/
For Vista: http://windowsvn.net/url/vistart199/

Post a comment