Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Windows Help program

Hướng dẫn: Windows Help (WinHlp32.exe) là 1 chương trình giúp đỡ có trong hệ điều hành Windows bắt đầu từ Windows 3.1. Mặc dù vậy chương trình Windows Help đã không có những thông tin mới cho nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng máy và đã không còn đáp ứng đc cho tiêu chuẩn của Microsoft. Vì vậy, cùng với sự ra đời của Win Vista, Windows Help không được tính là 1 thành phần trong Windows nữa. Nếu bạn muốn mở file 32-bit định dạng .hlp, bạn phải download và cài đặt (WinHlp32.exe) từ Microsoft Download Center.

Yêu cầu hệ thống:
– Các hệ điều hành hỗ trợ: Windows Vista; Windows Vista Business; Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Business N; Windows Vista Enterprise; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Home Basic; Windows Vista Home Basic 64-bit edition; Windows Vista Home Basic N; Windows Vista Home Premium; Windows Vista Home Premium 64-bit edition; Windows Vista Starter; Windows Vista Starter N; Windows Vista Ultimate; Windows Vista Ultimate 64-bit edition.

Lưu ý: Chương trình này chỉ chạy trên vista

Các vấn đề khi bạn cài Windows Help:

Windows Update báo lỗi 80070422:
Nếu bạn nhận đc thông báo lỗi này khi mà bạn đang download bản WinHlp32.exe update, bạn có thể phải chuyển một số thông số trong Update service settings, sau đó restart lại là đc, cách làm như sau:

– Click Start, click Control Panel, sau đó chọn Administrative Tools.
– Double click vào service, nếu bạn bị yêu cầu tài khoản admin pass hay xác nhận, đánh pass hoặc ấn đồng ý vào.
– Chuột phải vào Windows Update service, chọn Properties.
– Ở tab General bạn hãy chắc chắn rằng ở dòng Start up type đã tích vào ô Automatic.
– Bên canh Service Status, kiểm tra xem service có start hay không. Nếu không ấn start. Nếu bạn bị yêu cầu tài khoản admin pass hay xác nhận, đánh pass hoặc ấn đồng ý vào.
– Click Ok.

Một số tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi cài WinHlp32.exe update:
– Macro bị disable.
– Không thể truy cập đc các file .hpl đc chứa trong intranet site.
– Các Noninteractive user khác bị block.
– Chức năng drag-and-drop bị disable.
– Phụ thuộc vào file “How to Use Help”.
Link download:
Vista 32-bit:
http://windowsvn.net/url/help32b/

Vista 64-bit:
http://windowsvn.net/url/help64b/

Post a comment