Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Windows Installer 4.5 Redistributable

The Microsoft® Windows® Installer (MSI) là một chương trình cài đặt và thiết lập cho Windows. Phiên bản 4.5 của Windows Installer bổ sung thêm vài tính năng mới như: Thực hiện xử lí đa gói, chèn giao diện người dùng (UI) vào Windows Installer, chèn code để sửa sự kiện, kích hoạt chế độ install-on-demand, gỡ bỏ cài đặt.

Bản Vista x86:
http://windowsvn.net/url/installerx86/
Cho Vista x64:
http://windowsvn.net/url/installerx64/
Server 2003 (x86):
http://windowsvn.net/url/installersv2003/
Cho XP (x86):
http://windowsvn.net/url/installerxp/
Bản tiếng Việt:
http://windowsvn.net/url/installervnese/

Post a comment