Thinh Huynh (Huynh Cong Thinh) - Blog

Microsoft MVP, Data Scientist & Cloud Architect

Windows Search 4.0

Windows Search 4.0 mang đến cho bạn sự tìm kiếm nhanh và ngay tức khắc. Windows Search 4.0 giúp bạn tìm kiếm và xem trước tài liệu, tin nhắn email, tập tin nhạc, ảnh và các kiểu loại file khác trong máy tính của bạn.

Cơ chế tìm kiếm trong Windows Search 4.0 là một ứng dụng của Windows hầu hết được sử dụng bởi chương trình như Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office OneNote 2007. Bạn có thể sử dụng cơ chế tìm kiếm này để lưu index (có thể gọi là chỉ mục) một nội dung của ứng dụng và thu được kết quả ngay tức thì khi bạn tìm kiếm một ứng dụng đặc thù nào đó.
Windows Search 4.0 bao gồm một số cải tiến sau:

• Hỗ trợ lưu chỉ mục cho các tài liệu được mã hoá của file hệ thống
• Làm giảm bớt ảnh hưởng trên Microsoft Exchange khi bạn chỉ mục e-mail khi online và không chứa bộ đệm (cache) file (.ost)
• Hỗ trợ cho việc lưu chỉ mục online đối với các hộp mail ủy thác.
• Hỗ trợ giao tiếp từ xa máy đơn tới máy đơn khác để chia sẻ thư mục được lưu index
• Tăng tốc khả năng lưu chỉ mục các file
• Giúp cho khả năng xem trước nhanh hơn trong Windows XP
• Thiết lập cho từng nhóm user
• Windows software cập nhật cho Dr.Watson
• Hỗ trợ các quyền trong các nhóm như sau:

Computer policies

• Chống lại việc add thêm Universal Naming Convention (UNC) để lưu chỉ mục từ Control Panel
• Chống lại việc tùy chỉnh vị trí lưu trữ trong Control Panel• Ngăn cản index các thư mục chia sẻ
• Cho phép index các file đã được mã hóa
• Không cho phép việc index làm chậm hệ thống
• Ngăn chặn trình khách truy vấn index từ xa
• Cho phép index online mailboxes
• Ngăn chặn thêm thư mục tự định nghĩa vào All Locations menu
• Cho phép tiết lưu online mail indexing
• Ngăn chặn thêm UNC folder vào index từ Control Panel
• Ngăn ngừa chỉnh sửa indexed locations trong Control Panel
• Ngăn ngừa việc index những thư mục nhất định
• Index thư mục mặc định
• Những thư mục được loại trừ

Windows Search 4.0 hỗ trợ các hệ điều hành xau:
•Các phiên bản 32-bit Windows Vista với Service Pack 1 (SP1)
•Các phiên bản64-bit Windows Vista với SP1
•Các phiên bản32-bit Windows XP với Service Pack 2 (SP2) hoặc mới hơn
•Các phiên bản64-bit Windows XP với Service Pack 2 (SP2) hoặc mới hơn
•Các phiên bản32-bit Windows Server 2003 với SP2
Các phiên bản64-bit Windows Server 2003 với SP2
•Windows Server 2008
•Windows Home Server: Windows Search 4.0 sau khi được cài đặt sẽ tự động nâng cấp Windows Desktop Search (WDS) 2.6 và các phiên bản mới hơn của WDS. Nếu bạn đang chạy phiên bản WDS thấp hơn WDS 2.6, vào Add or Remove Programs để xóa bỏ trước khi cài Windows Search 4.0.

Những files sau có thể download tại Microsoft Download Center:

Bản cho 32-bit Windows Vista và Windows Server 2008 chứa 36 ngôn ngữ.
Tải về bản cho 32-bit Windows Vista và Windows Server 2008.

Bản cho 64-bit Windows Vista package và Windows Server 2008 chứa 36 ngôn ngữ.
Tải về bản cho 64-bit Windows Vista và Windows Server 2008.

Phiên bản 32-bit Windows XP chứa 22 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh.
Tải về bản cho 32-bit Windows XP

Phiên bản 64-bit Windows XP chứa 10 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh.
Tải về phiên bản cho x64 Windows XP.

Phiên bản cho 32-bit Windows Server 2003 và Windows Home Server chứa 22 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh.
Tải về phiên bản 32-bit Windows Server 2003 và Windows Home Server.

Phiên bản 64-bit Windows Server 2003 chứa 10 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh.
Tải về bản cho x64 Windows Server 2003

Post a comment