Người dùng toàn cầu đánh giá về Windows 7

Microsoft đã xây dựng công cụ tích hợp các đánh giá, nhận xét của người dùng toàn cầu về Windows 7 từ Twitter, Facebook, RSS feeds, YouTube và Flickr.

Người dùng đánh giá về Windows 7

Link trang web: http://www.microsoft.com/windows/social/
Đây là một ứng dụng khá hay cho phép Microsoft quản lý và cập nhật một cách liên tục, liền mạch, đa chiều các phản hồi từ phía người dùng sử dụng Windows 7 trên toàn cầu, thay cho những dòng nhận xét cũ đã có từ trước trên Website của mình.


So, what do you think ?