Những Website có lượng link back hàng đầu

cnn
Những Website có lượng link back hàng đầu hiện nay được Technorati thống kê, đây là danh sách những site có lượng liên kết ngược lại từ các blog, website khác trong vòng 30 ngày.

Sau đây là danh sách 10 site có lượng link back cao nhất hiện nay.

1.   YouTube
2.   The New York Times
3.   guardian.co.uk
4.   The Wall Street Journal ­
5.   The Washington Post
6.   CNN
7.   Telegraph.co.uk
8.   Yahoo! News
9.   MSNBC
10. The Los Angeles Times


So, what do you think ?