Six Ribbons – Green Carnation

If I were a minstrel
I’d sing you six love songs,
To tell the whole world of the love that we share,
If I were a merchant
I’d bring you six diamonds,
With six blood red roses for my love to wear,

Nếu anh là người hát rong
Anh sẽ hát tặng nàng sáu bản tình ca
Để cho cả thế giới biết về tình yêu đôi ta
Anh mà là tay buôn thứ thiệt
Anh sẽ mang cho nàng sáu viên kim cương
Kèm sáu bông hoa hồng như màu máu đỏ tươi

But I am a simple man, a poor common farmer,
So take my six ribbons to tie back your hair,
Yellow and brown, blue as the sky,
Red as my blood, green as your eyes,

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc
Vàng và nâu, xanh dương như bầu trời thăm thẳm
Đỏ như màu máu, xanh mát như đôi mắt nàng

If I were a nobleman
I’d bring you six carriages,
With six snow white horses to take you anywhere,
If I were the emperor I’d build you six palaces,
With six hundred servants for comforting fare,

Nếu anh là một gã quí tộc
Anh sẽ mang tặng nàng sáu cỗ xe
Thêm sáu con ngựa trắng như tuyết để đưa nàng đi bất cứ nơi đâu
Nếu anh là hoàng đế, anh sẽ xây cho nàng sáu tòa lâu đài
Kèm sáu trăm gia nhân, chúng sẽ nấu cho nàng những bữa ăn ngon nhất

But I am a simple man, a poor common farmer,
So take my six ribbons to tie back your hair,

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc

If I were a minstrel I’d sing you six love songs,
To tell the whole world of the love that we share,
So be not afraid my love, you’re never alone love,
While you wear my ribbons tying back your hair,

Nếu anh là người hát rong
Anh sẽ hát tặng nàng sáu bản tình ca
Để cho cả thế giới biết về tình yêu đôi ta
Vì thế nàng ơi đừng lo sợ, nàng sẽ không bao giờ cô đơn
Khi trên tóc nàng, vẫn buộc dải ruy băng của anh

Once I was a simple man, a poor common farmer,
I gave you six ribbons to tie back your hair,
Too-ra-lee, too-ra-lie, all I can share,
Is only six ribbons to tie back your hair,
Too-ra-lee, too-ra-lie, all I can share,
I gave you six ribbons to tie back your hair.

Nhưng anh tầm thường, một gã nông phu nghèo
Vì thế nàng hãy nhận sáu dải ruy băng, để buộc lên mái tóc
Tất cả gì anh có chỉ là sáu dải ruy băng, cho nàng buộc lên mái tóc
Tất cả gì anh có chỉ là sáu dải ruy băng, cho nàng buộc lên mái tóc mà thôi.

bow-braid-girl-hair-ribbon-Favim.com-216991_large

Xem thêm video: Six Ribbons on Native American Flute


So, what do you think ?