Sử dụng chức năng mới trong phần tìm kiếm của Google

googleNhu cầu tìm kiếm bằng Google của người dùng Internet nay lại có thêm tính năng hấp dẫn mới để giúp ta tìm được kết quả như mong muốn. Bạn có thể lọc các kết quả theo các trường, các khu vực khác nhau như: các diễn đàn, các đánh giá, video… và có thể chọn mốc thời gian để tìm kiếm.

1. Vào trang chủ tìm kiếm Google.com

2. Gõ nội dung tìm kiếm và nhấn Search.

3. Kết quả hiện ra ngay sau đó.
google_windowsvn

4. Click vào Show options ở gần phía trên của trang.
google_show_options

5. Bạn sẽ thấy ở bên trái xuất hiện panel với các tùy chọn: Videos, Forums, và Reviews. Mốc thời gian tìm kiếm: Recent results, Past 24 hours, Past week Past year. Và bạn có thể mở rộng kết quả tìm kiếm bằng cách thiết lập với mỗi hình ảnh trong trang hoặc text.
Thêm vào đó bạn có thể tìm kiếm các kết quả liên quan với Wonder Wheel hay Timeline.
google_panel

Ví dụ một kết quả như sau:
google_rs

Bằng cách sử dụng tính năng Tùy chỉnh này mà các kết quả của bạn được chính xác hơn, bên cạnh đó là thời gian tìm kiếm được rút ngắn lại rất nhiều. Tôi yêu Google. 😀


So, what do you think ?