Posts tagged with: BizSpark

BizSpark chung tay cùng các doanh nghiệp phần mềm trẻ Việt Nam

BizSpark là một chương trình toàn cầu của Microsoft nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phần mềm mới thành lập (gọi tắt là start-up) nhanh chóng phát triển và thành công. Chính thức ra đời vào tháng 11 năm 2008, tính tới nay, BizSpark của Microsoft đã thu hút khoảng 15.000 start-up trên khắp thế giới.

Biz Spark

Tham gia chương trình, startup có cơ hội sử dụng phần mềm có bản quyền miễn phí, cơ hội nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo cũng như cơ hội để quảng bá hình ảnh của công ty một cách rộng rãi. Continue Reading