Posts tagged with: Cookie

Windows 7 Cookie Edition – bánh bích quy Windows 7

Trong bài viết trước, chúng ta đã được thấy hình ảnh chiếc bánh mì nướng Microsoft Windows 7, hôm nay lại có thêm bánh bích quy với tên gọi vui Windows 7 Cookie Edition xuất hiện tại Trung Quốc.

Windows 7 Cookie Edition

Photo credit: BBBBianca / Flickr.com

Hình ảnh trên chiếc bánh quy này lấy hệt hình ảnh thương hiệu Windows 7 của Microsoft.
Continue Reading