Posts tagged with: doodle

Doodle 4 Google – What I wish for the world

doodle_4Cuộc thi vẽ tranh chủ đề Google với tên gọi Doodle 4 Google 2009 đã kết thúc và một học sinh lớp 6 đã vượt lên là người chiến thắng cho tác phẩm của mình. Christin Engelberth từ trường cấp II Bernard HarrisSan Antonio, Texas đã vinh dự đạt hạng cao nhất cho tác phẩm có tiêu đề “A New Beginning – Sự khởi đầu mới“. Continue Reading