Posts tagged with: download wordpress

Tải phiên bản WordPress mới nhất

WordpressSau khi bản WordPress beta 2.8 beta 1 ra mắt với hàng loạt tính năng mới như một cuộc cách mạng cho WordPress, các bản update lần lượt được tung ra. Bài viết này cập nhật link download phiên bản mới nhất của WordPress.
Các tính năng của phiên bản mới này:
Thêm vào tính năng New Theme Installer
Thêm tính năng CodePress syntax highlighting vào Theme and Plugin editors
Sử dụng “Custom Header” cho menu text và xem lại trong theme mặc định
Chia phần Comments vào postbox, từ Discussion postbox, trên Edit Post screen
Tag cloud có thể được truy xuất mà không cần dùng Javascript trong phần Edit screen Continue Reading