Posts tagged with: google

Plot long/lat geography data to Google Maps in R

Just a quick note.
Will be updated with detailed explanation later.

Input data: data.txt includes latitude, longitude coordinates

10.7187673	106.5551385
10.7958682	106.6801612
10.8486773	106.6014845
10.7599045	106.6896963
10.7992661	106.6879919
10.7096651	106.6018989
10.8440446	106.6361442
10.7993318	106.6474135
10.6217157	106.6861033
...

Read data.txt

longlat <- read.table("data.txt", sep = "\t", quote = "", strip.white = FALSE, blank.lines.skip = TRUE, header = F)

R code:

library(ggplot2)
library(ggmap)

########### download map
mapgSG <- get_map(location = c(lon = mean(longlat$long), lat = mean(longlat$lat)), zoom = 12, maptype = "roadmap", scale = 2)
########### data point
ggmap(mapgSG) + geom_point(data = longlat, aes(x = long, y = lat, fill = "red", alpha = 0.8), size = 1.5, shape = 21) + guides(fill=FALSE, alpha=FALSE, size=FALSE)

Output: Data points on Google maps

saigon_longlat

How about heatmap visualization:

ggmap(mapgSG, extent = "device") + geom_density2d(data = longlat, aes(x = long, y = lat), size = 0.3) + stat_density2d(data = longlat, aes(x = long, y = lat, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 0.01, bins = 16, geom = "polygon") + 
       scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + 
       scale_alpha(range = c(0, 0.3), guide = FALSE)

Output:
Saigon Heatmap


[Android] – Google Translate hỗ trợ 14 ngôn ngữ


Chức năng mới Conversation Mode trong Google Translate nay đã hỗ trợ tới 14 ngôn ngữ, cho phép chúng ta nói vào máy, dịch sang một ngôn ngữ khác, hiển thị đoạn dịch lên màn hình và sau đó phát âm câu nói đó. Điều này rất thuận tiện cho chúng ta khi đi du lịch tới quốc gia, vùng miền mà tiếng Anh không phải là native language.

Hiện nay Google Translate đã hỗ trợ dịch lời nói của 14 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha của người Brazin, Czech, Hà Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn Quốc, tiếng Phổ thông của Trung Quốc, Ba Lan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.


Download Google Translate for Android


Google’s 13th birthday

Ngày 15/9 năm 1997, Larry Page và Sergey Brin đã nảy sinh ý tưởng thành lập một bộ máy tìm kiếm trên Internet, họ đã đăng kí tên miền Google.com, rồi thành lập Google một năm sau đó vào ngày 4/9/1998. Và Google chọn ngày 7/9 và 27/9 hàng năm là ngày để kỉ niệm sinh nhật cho Google.

Hai ngày này được sử dụng luân phiên nhau, ví dụ Google từng dùng ngày 27/9 vào các năm 2002, 2005, 2006, 2007…, dùng ngày 7/9 vào các năm 2003, 2004, 2008, 2009… Năm nay, Google tổ chức sinh nhật vào 27/9/2011. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 của Google, một tượng đài của Internet toàn cầu hiện đại.


Lookinto.net – Instant Youtube, Web, Video, Image, News search engine

Google Instant, one of the most exciting features, shows results as you type, you’ll be able to get the search result faster, easier and smarter. Proudly inspired Google Instant, Duong Nguyen and I decided to build Lookinto.net – Instant Web, Video, Image, News search engine Google, Yahoo, Bing and Youtube based. What you type is what you get in real time.

Instant Youtube, Web, Video, Image, News search engine

Lookinto.net - Instant Youtube, Web, Video, Image, News search engine

Technical specs:
Using Google keyword suggestion.
Google gather popular search term from users then implement on Google search engine: Web, Image, Video, News and Youtube.
Textbox search as user input comes with autocomplete google word list suggestion
Inspired google instant idea, while user is typing keyword in the textbox for searching, first most suggested keyword will be selected to use as query parameter to search engine database.
Currently all Google, Bing, Yahoo API support JSON callback, then the HTTP request and response are transferring directly between end-user and search engine server. Therefore speed likely fast as user access Google, Bing & Yahoo.

Lookinto.net benefit:
Enhance user experience with “instant” search and compare rich results in same place on all popular search engine Google, Bing, Yahoo and also on Youtube.

Contact:
For more suggestion feel free to leave a message below or contact me via email: thinhhc@gmail.com. Thank you very much 😉Your Google Password Might have been Compromised

Google’s program code named Gaia was attacked in a lightning raid taking less than two days last December. Actually, Gaia allows users to sign in using their password for a range of services compromises during a two-day attack last December. However, it’s a relief for Gmail users that their passwords have not been stolen. Google initiated the security changes to its networks.

The intrusion began when Google employee in China clicked on a link sent in an instant message, which took the visitor to a corrupted website. It allowed access to the employee’s personal computer and ultimately the computers used by a key group of software developers at the company headquarters in Mountain View, California.

In January, Google uncovered the theft of intellectual property by revealing that it and other businesses were victims of “a highly sophisticated and targeted attack “. Google announced that it no longer intended to censor search results in that country and would consider leaving it entirely.

The attack which originated in China, swiped out source code from more than 30 SIlicon Valley companies. Chinese government had denied any involvement on its part.

Google has shut down the Google.cn site and redirected its users to Google.com.hk, which is Hong Kong based sites where it offers uncensored Chinese-language search services.

Cyberattack December last year Google had intruders stealing vital information from its computer. However, the Mountain View company didn&apos;t reveal the exact nature and extent of the theft that involved closely guarded company secret. According to the latest reports in NYT, one of the Google&apos;s password system that controls access by millions of users worldwide to almost all of the company&apos;s web services including the email and business applications.

via Your Google Password Might have been Compromised.


Google Buzz: gửi tin nhắn hay hình ảnh qua email

Google Buzz ra đời đi kèm sự hỗ trợ tuyệt vời từ các dịch vụ khác của Google như Picasa, YouTube hay Gmail và kèm theo chức năng gửi tin nhắn cùng hình ảnh thông qua email giúp ta “Buzz” dễ dàng và nhanh chóng.

Cách thực hiện:

– Địa chỉ để gửi mail: buzz@gmail.com.

– Chọn đúng địa chỉ email mà bạn kết nối với Google Buzz từ ô From (chỉ dành cho trường hợp dùng nhiều email cho một tài khoản). Gõ nội dung muốn đưa lên Google Buzz vào phần Subject. Continue Reading


Những thủ thuật hay với Google Buzz

Với người dùng yêu thích dịch vụ tiểu blog như Google Buzz thì những thủ thuật sau sẽ giúp “Buzz” dễ dàng và thuận tiện hơn.

Định dạng text trên Google Buzz

Google Buzz không đi kèm theo bộ gõ WYSIWYG nhưng nó cho phép một số định dạng text đơn giản như in đậm, in nghiêng. Để viết một dòng chữ in đậm thì ta thêm dấu * vào đầu và cuối đoạn text; còn để viết một dòng chữ in nghiêng thì ta thêm dấu _ vào đầu và cuối đoạn text đó. Chú ý không có khoảng trắng (space) giữa các dấu * và _ và đoạn text. Ví dụ:

Thì sẽ được kết quả:

Còn trong trường hợp muốn hiển thị cả các dấu * và _ trong đoạn status của mình thì đơn giản bạn chỉ cần tạo một khoảng trắng giữa chúng với text khi nhập nội dung. Continue Reading


Có phải Microsoft không còn sáng tạo nữa?

Microsoft là công ty phần mềm nổi tiếng nhất thế giới, nó được sáng lập bởi những bộ não hàng đầu như Bill Gates và Paul Allen. Bên cạnh đó, giám đốc điều hành Steve Ballmer cũng rất nổi tiếng. Vậy mà hiện nay, các sản phẩm của Microsoft không còn giữ vững được vị thế của như xưa nữa, đâu là nguyên nhân của việc này?

Microsoft Windows

Chúng ta hãy cùng xem một ý kiến rất hay của Dick Brass, người từng là phó chủ tịch của Microsoft từ năm mình 1997 đến 2004. Bài viết này được đăng trên tạp chí New York Times.

Đọc bài chi tiết tại đây.Pages:12