Posts tagged with: iGoogle

iGoogle Desktop Themes

custom-igoogle-skinsGoogle đã cho ra mắt những bộ themes với chủ đề thiên nhiên đẹp long lanh cho iGoogle. Giao diện trang iGoogle theme bao gồm 2 ảnh ở header và footer, giao diện được định nghĩa bằng XML template cho những phần khác nhau trong iGoogle page. Sau đây là những template cực đẹp chủ đề thiên nhiên với những hình ảnh cực đẹp từ National Geographic, BBC, National Audubon SocietyA… Continue Reading