Posts tagged with: IPv6

World IPv6 Day

Hạ tầng mạng mà chúng ta đang sử dụng là IPv4 với các dải IP gồm 4 nhóm xxx.xxx.xxx.xxx, mỗi thiết bị gia nhập vào Internet đều có 1 địa chỉ IP riêng và vấn đề xảy ra khi nhu cầu sử dụng Internet và các thiết bị vào mạng không ngừng tăng lên, số lượng IPv4 đã cạn, vì đó IPv6 – thế hệ giao thức internet mới được cho ra mắt.

IPv6 cung cấp một số lượng rất rất lớn địa chỉ IP lớn gấp 2^96 (= 79228162514264337593543950336) lần IPv4 cung cấp được. Và giờ đây địa chỉ IP của chúng ta sẽ có dạng 2001:db8:cafe::1, trông có vẻ phức tạp và khó hiểu so với địa chỉ IPv4 kiểu 192.168.148.1 nhỉ, vấn đề đau đầu cho ai theo ngành mạng đây.

Mọi người có thể vào http://test-ipv6.com/ để test thử nhà mạng của bạn đã lên đời chưa.
Continue Reading


IPv4 và IPv6

Khái niệm địa chỉ IP (Internet Protocol) đã trở nên khá quen thuộc với người dùng Internet. Bài viết này nhằm trước tiên là tổng hợp lại các kiến thức cơ bản xoay quanh địa chỉ IP và sau đó đi sâu vào cách thức thiết lập 1 mạng LAN cục bộ.
Continue Reading