Posts tagged with: MDT

Download Microsoft Deployment Toolkit 2010 RC

Microsoft đã cho ra mắt bản Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2010 RC với nhiều nâng cấp, sửa lỗi từ bản MDT 2010 Beta 2. MDT 2010 RC đã được kiểm tra và hoạt động tốt với Windows 7 RTM, Windows Server 2008 R2 RTM và các phiên bản Windows cũ hơn như Windows 2000, XP, Vista.

Microsoft Deployment Toolkit 2010 RC

Để cho ra mắt bản MDT 2010 RC, Microsoft đã tập hợp các ý kiến phản hồi từ rất nhiều các chuyên gia máy tính, các lập trình viên được chọn thử nghiệm bản MDT 2010 Beta 2, bản mới sửa một số lỗi còn tồn đọng và thay đổi vài điểm trong thiết kế dựa trên những phản hồi của các chuyên gia. Continue Reading