Posts tagged with: MOV

Microsoft VN công bố chương trình cấp phép bản quyền linh hoạt

Microsoft Open Value là chương trình hỗ trợ hợp thức hóa phần mềm của hãng này dưới hình thức mua giấy phép (license) với mức đầu tư phù hợp, hình thức chi trả linh hoạt với khả năng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Microsoft Open Value

Open Value hiện cung cấp cho khách hàng 4 lựa chọn cấp phép khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, gồm: CompanyWide Platform (trang bị giấy phép đầy đủ các sản phẩm nền tảng cho toàn bộ máy trạm), CompanyWide Non Platform (trang bị giấy phép thành phần, với một hoặc hai sản phẩm nền tảng cho toàn bộ máy trạm), Non CompanyWide (Trang bị giấy phép không toàn bộ, chỉ tham gia với một số máy trạm nhất định), Subscription (trang bị giấy phép cho máy trạm theo hình thức thuê bao). Continue Reading