Posts tagged with: .NET Framework

Microsoft Windows SDK cho Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1

Windows SDK cho Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1 cung cấp tài liệu, các ví dụ mẫu, các thư viện và những công cụ (gồm cả trình biên dịch C++), đó là tất cả những gì bạn cần để phát triển các ứng dụng của mình trên Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1.

Download-Windows-SDK-for-Windows-7-and-NET-Framework-3-5-SP1-RTM-2

Để xây dựng và chạy ứng dụng .NET Framework, bạn phải cài đặt phiên bản .NET Framework tưng ứng trên máy. Bộ SDK này tương thích với Visual Studio 2008, bao gồm cả Visual Studio Express Editions được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Continue Reading


Download Full Setup .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (cài Offline)

dotnetframework35

Một số chức năng chính được cập nhật trong .NET Framework 3.5:
* Deep Integration of Language Integrated Query and Data awareness
* Added ASP.Net Ajax for creating efficient and flexible controls
* Added new web protocol like AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM and several new WS-* standards
* Added Full tooling some new workflow enabled technologies like WF, WCF and WPF

Continue Reading