Posts tagged with: parent

KidSwirl – Facebook cho trẻ em

kidswirl_bg
Facebook, mạng xã hội đã quá nổi tiếng, liên kết ta với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng triệu thành viên khác trên Facebook. Tuy nhiên, vì tính mở của một mạng xã hội với nhiều tầng lớp và độ tuổi cũng như tôn giáo tham gia Facebook cho nên nó không thật sự an toàn cho những đứa con của bạn, KidSwirl – một mạng xã hội đặc biệt khác chỉ dành cho trẻ em thì làm được điều này. Đây là mạng xã hội được đánh giá là an toàn cho trẻ em, KidSwirl sử dụng kiểu thiết kế tương tự Facebook, dễ dàng cho những người cha mẹ cùng những đứa trẻ của mình thao tác trên site này. Continue Reading