Posts tagged with: Pixia

Các sự thay thế cho Adobe Photoshop

Việc sử dụng Photoshop để biên tập hình ảnh là quá hoàn hảo, nhưng ở thời điểm hiện tại bạn phải chi ra 649$ để sở hữu một bản thương mại của Photoshop CS3, quả thật là rất tốn kém. Vì vậy việc tìm kiếm các sự lựa chọn khác có thể thay thế cho Photoshop là một điều nên làm. Bởi vì thật sự các tính năng của Photoshop khá nhiều, với những chức năng và yêu cầu cơ bản bạn sẽ chỉ cần một trong các phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí dưới đây.
Continue Reading