Posts tagged with: Portable

Portable Windows Movie Maker

moviemaker
Bản thân Windows Movie Maker là ứng dụng biên tập video đơn giản nhưng khá hay có sẵn trong Windows và việc phát triển Windows Movie Maker thành bản Portable dành cho những máy không có sẵn Windows Movie Marker và đặc biệt là Windows 7 không còn phát triển Movie Marker chung với Windows nữa mà phát triển thành một ứng dụng trong Live Apps.

Bản Portable Windows Movie Maker được phát triển dựa vào nền tảng Windows Movie Maker 2.1 trong Windows Vista và chạy tốt trên XP, Windows 7.
Continue Reading