Posts tagged with: quảng cáo windows 7

Thú vị với quảng cáo Windows 7 của Microsoft

3 video mới của đạo diễn Marty Martin sản xuất cho Microsoft với ngân sách eo hẹp, hoàn thành trong 3 ngày với máy Canon 5D Mark II SLR. Video đã cho ta thấy tài năng của đạo diện Marty Martin như thế nào khi mô tả sự linh hoạt các chức năng của Windows 7 với các hoạt động hàng ngày góp phần vào chiến dịch quảng bá Windows 7 toàn cầu của Microsoft.

windows7_ads

Continue Reading