Posts tagged with: quảng cáo

Thú vị với quảng cáo Windows 7 của Microsoft

3 video mới của đạo diễn Marty Martin sản xuất cho Microsoft với ngân sách eo hẹp, hoàn thành trong 3 ngày với máy Canon 5D Mark II SLR. Video đã cho ta thấy tài năng của đạo diện Marty Martin như thế nào khi mô tả sự linh hoạt các chức năng của Windows 7 với các hoạt động hàng ngày góp phần vào chiến dịch quảng bá Windows 7 toàn cầu của Microsoft.

windows7_ads

Continue Reading


Microsoft thử nghiệm công cụ đối thủ của Google AdSense

Microsoft đã sẵn sàng mở rộng công cụ AdCenter cho phép các nhà xuất bản đặt quảng cáo theo ngữ cảnh trên trang web của họ.

Theo trang web chuyên về công nghệ TechCrunch, Microsoft sẽ thử nghiệm một chương trình cho phép các nhà xuất bản nhỏ sử dụng quảng cáo theo ngữ cảnh của Microsoft. Điều này đã đặt AdCenter của Microsoft vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với AdSense của Google và hệ thống mạng các nhà xuất bản của Yahoo!. Continue Reading