Posts tagged with: Steve Ballmer

Video: Steve Ballmer at Hanoi University of Technology

During his short visit on May 24, Steve Ballmer witnessed the signing ceremony of a memorandum of understanding on cloud computing between Microsoft Vietnam with FPT and talked with students of the Hanoi University of Technology.

Choosing Vietnam as the first stop on his Asian tour, Ballmer introduced cloud computing and Microsoft Office 2010, SharePoint 2010, Visio 2010 and Project 2010 to Vietnamese businesses on the morning of May 24 in Hanoi. He talked with more than 1000 students from the Hanoi University of Technology about the future of IT industry in the afternoon. Continue Reading


Steve Ballmer kí tên lên một chiếc máy MAC

Điều gì sẽ xảy ra khi ai đó yêu cầu vị CEO của Microsoft kí tặng lên chiếc Macbook Pro? Bạn đoán rằng Ballmer sẽ giật lấy máy tính, quăng vào tường và cười ha hả theo phong cách lớn tiếng của mình?


Trong chuyến đi thăm trường Đại học Trevecca Nazarene (Nashville, Mĩ), Ballmer đã vui vẻ kí tên lên một chiếc máy Mac của sinh viên. Tất nhiên, anh chàng sinh viên này đã rào đón trước: “Tôi cam kết rằng chiếc máy Mac này đang chạy Windows.” Nhưng ông ấy cũng rất chi là khôn, kí thẳng vào biểu tưởng quả táo cắn dở cua Apple nhằm che khuất nó.