Posts tagged with: Visual Studio 2010

Vietnam: Invitation to Visual Studio 2010 and Microsoft Next Web Seminar

Thư mời tham dự hội thảo ra mắt Visual Studio 2010 – Công nghệ Web Microsoft ngày 13/4/2010 tại Hà nội

Invitation to Visual Studio 2010 and Microsoft Next Web Seminar
Hà nội, 13/4/2010 – 14/4/2010

Venue – Time
Venue: Hội trường tầng 2, khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà nội
Time: April 13th 2010Morning: 8:30AM- 12:00AM
Afternoon: 1:30PM – 5:30PM
Register to attend seminar by email.
Support contact:
Ms Ngô Thùy Linh, v-nglinh@microsoft.com
Mobile: 0942728555
Phone: 04-39262946

Speakers profile
Ed Quek: Microsoft Web & Client Strategy Lead
Risman Adnan: Microsoft ISV Technolgy Lead
Jimm Kembaren: Yahoo! Developer Evangelist
Trịnh Minh Cường: Microsoft ISV DPE
Nguyễn Bá Quang: Microsoft MVP SharePoint
Nguyễn Quang Bửu: Technology director, KMS Education
Nguyễn Hoàng Hà: Researcher at Microsoft Innovation Center
Đỗ Hoàng An: Senior developer
Nguyễn Quang Hoàng: Web technology lead MISA

Why you should attend full day?
Update most usefull features of VS2010, .NET 4.0 just in one day !
Meet and ask speakers who are actively programming with Visual Studio 2010, .NET 4.0, Azure, SharePoint.
Get DVD Visual Studio 2010 resource kit which contains Visual Studio 2010 RC, Team Foundation Server 2010 RC and 2GB trainining videos and sample source code.
Lucky draw for genuine leather card holder and Microsoft polo shirt.


Download Windows Phone 7 Developer Tools

Microsoft unveiled a number of tools at Mix 2010 for developer to build application for Windows Phone 7 series devices. Most of the tools are versions of standard Microsoft developer tools that have been modified for mobile environments. Microsoft extended most of its windows development tools for Windows Phone 7 series development , this will provide a consistent development environment for developers.

Windows Phone Developer Tools CTP

The same powerful and easy to use Visual Studio integrated developer environment (IDE) handles from design to testing of Windows Phone 7 Series phone applications. The Windows Phone Developer Tools CTP includes the following

  • Visual Studio 2010 Express for Windows Phone CTP
  • Windows Phone Emulator CXTP
  • Silverlight for Windows Phone CTP
  • XNA 4.0 Game Studio CTP

Continue Reading


Microsoft bắt đầu cho đăng kí tham gia hội nghị PDC09

Đến hẹn lại lên, một năm về trước PDC2008 được biết đến với sự ra mắt của Windows 7 (build 6801), hôm nay 4/8/2009, hội nghị các nhà phát triển chuyên nghiệp của Microsoft – Microsoft’s Professional Developers Conference (PDC) 2009 đã tiếp nhận đơn đăng kí tham gia hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến ngày 19/11/2009 tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Nội dung hội nghị PDC09 bao gồm chi tiết về tương lai nền tảng Microsoft, các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft.

PDC 2009

Chương trình nghị sự có các phiên họp về SQL Azure (Azure theo dự tính sẽ được tung ra khoảng thời gian này), dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL Server, Silverlight, Windows Azure, Office, SharePoint, xRM, Windows 7, Windows Server… Windows 7 và Windows Server 2008 sẽ được ra mắt vào 22/10, và chi tiết về những thay đổi chính trong OSes cũng sẽ được trình bày tại hội nghị. Continue Reading