Posts tagged with: Visual Studio

Vietnam: Invitation to Visual Studio 2010 and Microsoft Next Web Seminar

Thư mời tham dự hội thảo ra mắt Visual Studio 2010 – Công nghệ Web Microsoft ngày 13/4/2010 tại Hà nội

Invitation to Visual Studio 2010 and Microsoft Next Web Seminar
Hà nội, 13/4/2010 – 14/4/2010

Venue – Time
Venue: Hội trường tầng 2, khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà nội
Time: April 13th 2010Morning: 8:30AM- 12:00AM
Afternoon: 1:30PM – 5:30PM
Register to attend seminar by email.
Support contact:
Ms Ngô Thùy Linh, v-nglinh@microsoft.com
Mobile: 0942728555
Phone: 04-39262946

Speakers profile
Ed Quek: Microsoft Web & Client Strategy Lead
Risman Adnan: Microsoft ISV Technolgy Lead
Jimm Kembaren: Yahoo! Developer Evangelist
Trịnh Minh Cường: Microsoft ISV DPE
Nguyễn Bá Quang: Microsoft MVP SharePoint
Nguyễn Quang Bửu: Technology director, KMS Education
Nguyễn Hoàng Hà: Researcher at Microsoft Innovation Center
Đỗ Hoàng An: Senior developer
Nguyễn Quang Hoàng: Web technology lead MISA

Why you should attend full day?
Update most usefull features of VS2010, .NET 4.0 just in one day !
Meet and ask speakers who are actively programming with Visual Studio 2010, .NET 4.0, Azure, SharePoint.
Get DVD Visual Studio 2010 resource kit which contains Visual Studio 2010 RC, Team Foundation Server 2010 RC and 2GB trainining videos and sample source code.
Lucky draw for genuine leather card holder and Microsoft polo shirt.


Microsoft Windows SDK cho Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1

Windows SDK cho Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1 cung cấp tài liệu, các ví dụ mẫu, các thư viện và những công cụ (gồm cả trình biên dịch C++), đó là tất cả những gì bạn cần để phát triển các ứng dụng của mình trên Windows 7 và .NET Framework 3.5 SP1.

Download-Windows-SDK-for-Windows-7-and-NET-Framework-3-5-SP1-RTM-2

Để xây dựng và chạy ứng dụng .NET Framework, bạn phải cài đặt phiên bản .NET Framework tưng ứng trên máy. Bộ SDK này tương thích với Visual Studio 2008, bao gồm cả Visual Studio Express Editions được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Continue Reading


Download Full Setup .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (cài Offline)

dotnetframework35

Một số chức năng chính được cập nhật trong .NET Framework 3.5:
* Deep Integration of Language Integrated Query and Data awareness
* Added ASP.Net Ajax for creating efficient and flexible controls
* Added new web protocol like AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM and several new WS-* standards
* Added Full tooling some new workflow enabled technologies like WF, WCF and WPF

Continue Reading