Posts tagged with: Windows Server 2008 Resource Kit

Nhận Office Communications Server 2007 R2 Resource Kit & Programming for Unified Communications e-books miễn phí

ebooksMicrosoft cung cấp miễn phí 2 cuốn ebook như là một phần trong dịp kỉ niệm ngày thành lập thứ 25 của Microsoft Press. Vào tháng trước thì Microsoft đã cung cấp miễn phí cuốn Windows Server 2008 Resource Kit và The Practical Guide. Continue Reading