Posts tagged with: yahoo virus

Cảnh báo virus image.php lây lan qua Yahoo

Virus “photo website/image.php” trên Yahoo Messenger! Nếu bị nhiễm thì Yahoo người bị nhiễm sẽ tự động gửi link down virus này tới friendlist, nếu tải về và hiếu kì kích vào thì bạn lại trở thành người bị nhiễm và… tiếp tục lây lan.

Cảnh báo mọi người không click vào các đường link có đuôi image.php như một trong các link sau:

Photo htp://miggiphotos.com/image.php
Photo htp://funwiththisguy.com/image.php
Photo htp://ariafotos.com/image.php
Photo htp://zhelefun.com/image.php
Photo htp://tviceimg.com/image.php
Photo htp://tusfbfotos.com/image.php
Photo htp://twittersphoto.com/image.php
Photo htp://tuesimages.com/image.php
Photo htp://red-myspace.com/image.php


Tìm và diệt:

1. Malwarebytes Anti-Malware 1.46
2. Thường xuyên Update cho chương trình diệt virus của bạn.
3. Download Kaspersky Virus Removal Tool 2010 về (miễn phí) http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/ quét toàn bộ hệ thống theo các bước sau:

  1. Ngắt các kết nối internet
  2. Disable các phần mềm diệt virus và tường lửa khác
  3. Chọn các chức năng giống trong hình

4. Tự phòng tránh bằng cách không click vào các link lạ và các link nằm trong diện nghi vấn ở trên.