Tạo biểu đồ, bảng biểu trong Google Docs

google_docs_logo

Bạn có thể thêm hình ảnh dạng biểu đồ, mũi tên (mô tả hình ảnh), lời thoại (dạng chú thích trên hình ảnh), banner và thậm chí là chữ viết tay vào tài liệu của bạn với Google Docs sử dụng chức năng “Insert Drawing” trên menu công cụ.

shapeart

Tính năng mới này trong Google Docs tương tự như “Drawing Canvas” của Microsoft Office, rất dễ dàng bạn có thể lựa chọn cho mình các hình ảnh, biểu tượng, biểu đồ như là đang dùng Microsoft Office.

Ngoài việc tạo bảng vẽ, Google Docs còn thêm cả WordArt (chữ T) để tăng thêm tính năng trình bày văn bản sinh động cho người dùng.


So, what do you think ?