Trung Quốc đẩy mạnh việc thương mại hóa IPv6

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc ra thông báo sẽ thúc đẩy việc thử nghiệm thương mại và triển khai lắp đặt các thiết bị phục vụ cho nền tảng IPv6.

IPv6, hay còn được gọi là giao thức Internet thế hệ kế tiếp, sẽ dùng để thay thế cho phiên bản IPv4 hiện có vốn đang trở nên cạn kiệt về tài nguyên địa chỉ. Các tổ chức nghiên cứu Internet quốc tế sẽ đưa vào vận hành IPv6 để đáp ứng số địa chỉ IP ngày càng tăng.

NDRC cho biết sẽ tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển lĩnh vực kinh doanh IPv6, thương mại hóa và sản xuất công nghiệp các thiết bị phục vụ cho nền tảng này theo những dự án trước đây của chính phủ.

Thông báo của NDRC cũng nhấn mạnh việc thương mại hóa IPv6, tăng số người dùng IPv6 thử nghiệm (trả tiền) lên 500 nghìn người trước năm 2011. Đồng thời, chủ động đẩy mạnh việc chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang sử dụng thương mại để phát triển lành mạnh ngành IT Trung Quốc.

(ChinaTechNews)


So, what do you think ?