Tùy chỉnh Tab mới trong Google Chrome

chromeCó bao giờ bạn cảm thấy nhàm chán với tab mặc định của Google Chrome không? CustomNewTab là một extension cho Chrome tương thích tốt với Chrome 2.0.180.0 trở đi cho phép bạn thay đổi tùy chỉnh các tab mới trong Google Chrome.

Các tính năng:

  • Ẩn/Hiện các vị trí khi mở tab mới
  • Sử dụng một website thành trang mặc định khi mở một tab mới
  • Cho phép tùy chỉnh lại giao diện của tab mới

google-extension-customnewtab-dashboard

Download CustomNewTab Google Chrome Extension


So, what do you think ?